MyTV Những gì bạn muốn

Kênh
Ngày

  00:00 Thời sự 0h

  00:15 Tiếng nói phụ nữ : Tạo việc làm cho phụ nữ thất nghiệp

  00:30 Ấn tượng thể thao 7 ngày

  01:00 Thời sự 1h

  01:10 Lục lạc vàng

  02:00 Thời sự 2h

  02:10 Phim truyện : Lòng tin và sự thật - Tập 25

  03:00 Thời sự 3h

  03:10 Phim truyện : Ngự lâm không kiếm - Tập 12

  04:00 Thời sự 4h

  04:10 Khám phá thế giới : Khoa học diệu kỳ - Phần 4

  05:00 Chào cờ

  05:10 Tiếng nói phụ nữ : Tạo việc làm cho phụ nữ thất nghiệp

  05:25 Chào buổi sáng

  07:00 Tài chính - Kinh doanh

  07:30 Nẻo về nguồn cội : Huyền thoại nữ tướng và đội tượng binh

  07:45 Ký sự

  08:05 Câu chuyện văn hóa : Nhìn lại văn hóa du lịch 2016

  08:35 Trái tim cho em : Trái tim cho em mang cơ hội đến cho trẻ mắc bệnh tim tại Lào Cai

  08:45 Cựu chiến binh Việt Nam : Những người trong cuộc

  09:00 Thời sự 9h

  09:15 Tiếng nói phụ nữ : Tạo việc làm cho phụ nữ thất nghiệp

  09:30 Nông thôn mới : Nhìn lại 6 năm chương trình mục tiêu quốc gia về Nông thôn mới

  10:00 Thời sự 10h

  10:10 Tài chính - Tiêu dùng

  10:30 Danh nhân đất Việt

  11:00 Thời sự 11h

  11:15 Chuyển động 24h

  12:00 Thời sự 12h

  12:40 Tài chính - Kinh doanh

  13:00 Hành trình 24h

  13:10 Phim truyện : Lòng tin và sự thật - Tập 26

  14:00 Thời sự 14h

  14:10 Nhà hát truyền hình : Vở chèo : Tình người thợ mỏ

  16:00 Thời sự 16h

  16:15 Vì trẻ em : Có giảm được tình trạng lao động trẻ em?

  16:30 Khuyến công

  17:00 Thế giới kết nối

  17:20 Phát huy vai trò của mặt trận : Lo Tết cho người nghèo

  17:35 Hành trình 24h

  17:45 Cuộc sống thường ngày

  18:30 Chuyển động 24h

  19:00 Thời sự19h

  19:40 Thể thao 24/7

  20:05 Vì tầm vóc Việt

  20:14 Vì an ninh Tổ quốc

  20:45 Phim truyện : Chiều ngang qua phố cũ - Tập 11

  21:40 Tài chính - Kinh doanh

  22:10 Vấn đề hôm nay

  22:30 Phim tài liệu : Hoa Anh Đào ở đất phương Nam

  23:00 Thời sự 23h

  23:15 VTV kết nối

  23:25 Tác phẩm mới : Tác phẩm mới

  23:40 Thế giới 24h chuyển độngKết nối với MyTV