MyTV Những gì bạn muốn

Kênh
Ngày

  00:00 Thời sự 0h

  00:15 Tiếng nói phụ nữ

  00:30 Ấn tượng thể thao 7 ngày

  01:00 Thời sự 1h

  01:10 Đối thoại chính sách

  02:00 Thời sự 2h

  02:10 Phim truyện : Bố mẹ trẻ - Tập 21

  03:00 Thời sự 3h

  03:10 Phim truyện : Hợp đồng hôn nhân - Tập 15

  04:00 Thời sự 4h

  04:10 Khám phá thế giới : Trái đất và con người - Phần 1

  05:00 Chào cờ

  05:10 Tiếng nói phụ nữ

  05:30 Chào buổi sáng

  07:00 Tài chính - Kinh doanh

  07:30 Phóng sự : Biển bạc sinh vàng

  07:45 Khám phá Việt Nam : Vùng đất của những chiến công

  08:05 Đối thoại chính sách

  08:45 Khám phá Việt Nam : Vua sới vật vùng Kinh Bắc

  09:00 Thời sự 9h

  09:30 Môi trường : Bảo vệ môi trường công nghiệp - nhìn từ báo cáo môi trường Quốc gia

  10:00 Thời sự 10h

  10:10 Tài chính - Tiêu dùng

  10:30 Danh nhân đất Việt : Đại danh tướng Lam Sơn

  11:00 Thời sự 11h

  11:15 Chuyển động 24h

  12:00 Thời sự 12h

  12:40 Tài chính - Kinh doanh

  13:00 Hành trình 24h

  13:10 Phim truyện : Bố mẹ trẻ - Tập 22/40

  14:00 Thời sự 14h

  14:15 Sân khấu

  16:00 Thời sự 16h

  16:15 Vì trẻ em

  16:30 Khuyến công

  17:00 Thế giới kết nối

  17:20 Phát huy vai trò của mặt trận : Luật Quản lý tài sản nhà nước

  17:35 Hành trình 24h

  17:45 Cuộc sống thường ngày

  18:30 Chuyển động 24h

  19:00 Thời sự 19h

  19:40 Thể thao 24/7

  20:10 Vì an ninh Tổ quốc

  20:45 Phim truyện : Lựa chọn cuối cùng - Tập 30

  21:40 Tài chính - Kinh doanh

  22:10 Vấn đề hôm nay

  22:30 Bản tin

  22:45 Văn hoá - Sự kiện và Nhân vật

  23:30 Thế giới 24h chuyển động

  23:55 Suối nguồn yêu thương : Lấy nướcKết nối với MyTV